Darbo užmokestis

Viešosios įstaigos Alytaus turizmo informacijos centro darbuotojų nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2021 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

Direktorius

1

1395,68

1831,95

Vyr. buhalteris

0,5

528,00

576,34

Specialistas

2,125

909,33

991,93

Valytoja

0,25

0,25MMA

0,25MMA